PROJECT

- May 11, 2017-

Daewoo Shipbuilding Plant Construction


Huangdao Refinery Project


Jiangxi Jiujiang Power Plant Construction


JI'nan Baihua Gardon Steel Structural Residence


Ji'nan Steel Production Line Project


Kimbo Plant Construction


Wan Hua Chemical Plant Construction